Управління сім

УПРАВЛІННЯ ТА СЛУЖБИ


Стоп насильству в сім‘ї
Основні визначення


Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»:

Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Види насильства в сім'ї:

1) Фізичне
- умисне  нанесення  одним  членом сім'ї  іншому  члену  сім'ї  побоїв,  тілесних ушкоджень,  що може призвести  або  призвело  до   смерті   постраждалого,   порушення фізичного  чи  психічного  здоров'я,  нанесення шкоди його честі і гідності.

2) Сексуальне
- протиправне посягання  одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї,  а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього  члена сім'ї.

3) Психологічне
- насильство,  пов'язане з дією одного члена сім'ї  на  психіку  іншого  члена  сім'ї  шляхом словесних  образ або погроз,  переслідування,  залякування,  якими навмисно   спричиняється   емоційна   невпевненість,   нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

4) Економічне
-  умисне  позбавлення  одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла,  їжі, одягу та іншого майна чи коштів,  на які постраждалий має передбачене законом право,  що може  призвести  до його смерті,  викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.

Підстави  для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї

ЗАЯВА про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;
висловлене жертвою  насильства  в  сім'ї  або  членом  сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в  сім'ї, бажання  на  вжиття  заходів  з  попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
отримання ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування  насильства  в  сім'ї або  реальної  загрози  його  вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї.

Заява або повідомлення про застосування насильства в  сім'ї чи реальної загрози   його  вчинення  приймаються  за  місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї:

у районній державній адміністрації:

 1. структурний підрозділ у справах сім‘ї, молоді та спорту;
 2. центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді;
 3. служба у справах дітей;

  у районному управлінні ГУ МВС в місті Києві:

 1. відділ дільничних інспекторів міліції;
 2. відділ кримінальної міліції у справах дітей.
Заходи, які здійснюються, у разі надходження заяви або повідомлення про застосування насильства в  сім'ї або реальної загрози   його  вчинення

Структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту:

 1. приймає і розглядає заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;
 2. про вчинення або реальну загрозу вчинення фізичного або сексуального насильства в сім’ї повідомляє територіальний орган внутрішніх справ;
 3. організовує відвідування заявника і складають відповідний акт обстеження;
 4. проводить роз’яснювальну роботу серед населення;
 5. організовує надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та ін. послуг;
 6. при необхідності направляє жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї;
 7. проводить профілактичну роботу в напрямку попередження насильства в сім’ї.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

 1. приймає інформацію про випадки насильства в сім’ї або його загрозу;
 2. надає особам, що постраждали від різних форм насильства, термінову психологічну, соціально-медичну, юридичну та інформаційну допомогу;
 3. здійснює соціальне інспектування неблагополучних сімей.

У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих,
служба у справах дітей:

 1. направляє дитину для обстеження стану її здоров’я до установ охорони здоров’я з метою надання неповнолітньому необхідної медичної допомоги;
 2. спільно з кримінальною міліцією у справах дітей вирішує питання щодо тимчасового вилучення дитини з середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та подальшого її влаштування;
 3. надає соціально-психологічну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження з боку дорослих;
 4. в разі потреби представляє інтереси дитини в судових органах.

АКТУАЛЬНО